43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  sale.khovattugiatot@gmail.com

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Từ ngày 20/07/2018 – 31/08/2018 

Khi mua bơm nước

- GP129JXK-SV5: giá 1.470.000đ giảm còn 882.000đ

- GP200JXK-SV5: giá 1.870.000đ giảm còn 1.122.000đ

- GP250JXK-SV5: giá 2.970.000đ giảm còn 1.782.000đ

- A-130JAK: giá 2.110.000đ giảm còn 1.266.000đ

- A-200JAK: giá 2.450.000đ giảm còn