43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  sale.khovattugiatot@gmail.com

PHÍCH CẮM KÍN NƯỚC WF4330

Giá: Liên hệ

PHÍCH CẮM KÍN NƯỚC WF4330

- Rubber plug

- 250V - 30A - 3P Model WF4330

Catalogue