43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  sale.khovattugiatot@gmail.com

CÚT THU 32/25 LSB21

Giá: 3,380

Cút thu 32mm- 25mm

Catalogue