43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  sale.khovattugiatot@gmail.com

CÔNG TẮC THẺ ( 3 TIẾP ĐIỂM ) WNH5611-801

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC THẺ ( 3 TIẾP ĐIỂM ) WNH5611-801

- Tablet switch (3 circuits)

- 250V - 10A

Catalogue