43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  khovattugiatot@yahoo.com

CÔNG TẮC ĐƠN WNV5001-7W

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC ĐƠN WNV5001-7W

Switch B (1-way)

 250VAC - 16A