43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  khovattugiatot@yahoo.com

CÔNG TẮC ĐƠN LOẠI TRUNG WEVH5521 (Cắm nhanh)

Giá: Liên hệ

WEVH5521

Công tắc đơn loại trung -  cắm nhanh 

Switch B - 1 way

250VAC - 16A