43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  sale.khovattugiatot@gmail.com

CÔNG TẮC ĐƠN CÓ ĐÈN BÁO KHI ON WN5241W-801

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC ĐƠN CÓ ĐÈN BÁO KHI ON WN5241W-801

- Appellation glow switch B

- 300VAC - 4A

Catalogue