43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  khovattugiatot@yahoo.com

CÔNG TẮC C CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF WNG5052W-751

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC C CÓ ĐÈN BÁO KHI OFF WNG5052W-751

- llluminated appellation switch C

- 250VAC - 16A