43/48 Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
  sale.khovattugiatot@gmail.com

CÔNG TẮC C ( CẦU THANG ) WNV5002-7W

Giá: Liên hệ

CÔNG TẮC C ( CẦU THANG ) WNV5002-7W

- Switch C ( 2-way)

- 250VAC - 16A

Catalogue